کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی-فازی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

یوسف شفاهی؛ محمدرضا فرزانه؛ محمد تشنه لب