کلیدواژه‌ها = ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

جعفر رزمی؛ مسعود ربانی؛ کامران رضایی؛ سعید کرباسیان