کلیدواژه‌ها = کانسنگ مقاوم
بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

دوره 38، شماره 5، دی 1383

منوچهر اولیازاده؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمد داودی؛ حسین کاظمی