کلیدواژه‌ها = ماده ضدکف
تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

محمدرضا طلاقت؛ جلیل اوجی