کلیدواژه‌ها = سیانات وپساب کارخانه فرآوری طلا
حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی