کلیدواژه‌ها = رسوب پارافین
پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

ایوب صادق آزاد؛ قربانعلی صبحی