کلیدواژه‌ها = آهک
سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی