کلیدواژه‌ها = شکل اولیه لوح
طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

پیام حیدری متین؛ محمد حبیبی پارسا؛ محمود موسوی مشهدی