کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

حسین یدالله‌تبار؛ حسن ثقفیان؛ محمود شهبازی؛ سعید شبستری


بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

جعفر راثی زاده غنی؛ عباس صادق زاده عطار


بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

علیرضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ مهرشاد زبردست؛ سیدمحمدعلی بوترابی


اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

مهرداد آقایی خفری؛ رضا محمودی