نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

ایرج رضائیان؛ سید جلال الدین هاشمی؛ جواد ایوانی