نویسنده = �������������� ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

شهمیر اقتصادی؛ علی علی اکبری بیدختی