نویسنده = ������������������������ ����������
ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود میرابوطالبی