نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود میرابوطالبی