نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

محمد رضا طلاقت؛ جلیل اوجی