نویسنده = محمد رضا طلاقت
استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

محمد رضا طلاقت؛ جلیل اوجی