نویسنده = ������������ ����������
شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

ابوالفضل معصومی؛ کارن ابری نیا؛ مسعود تائبی