نویسنده = تائبی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

ابوالفضل معصومی؛ کارن ابری نیا؛ مسعود تائبی