نویسنده = �������������� ��������
مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

دوره 50، شماره 0، خرداد 1369

دکتر حسین پناهنده؛ نوید مستوفی؛ محمد خشایار خشکبارچی