نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی


2. بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

دوره 50، شماره 0، بهار 1369

دکتر حسین پناهنده؛ نوید مستوفی؛ محمد خشایار خشکبارچی