نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 21
1. تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی


4. تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

حسین شکوهمند؛ جواد رستمی


5. اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ فرهاد سنگتراش؛ وحید اصفهانیان


6. بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی


9. اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین


13. اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند