نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

دوره 42، شماره 7، زمستان 1387

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی