نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
2. تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی

دوره 42، شماره 5، تابستان 1387

محمد فاروق حسینی؛ حسین محمودی دوم نیاسر؛ مرتضی احمدی؛ وحید ساعتی