نویسنده = ���������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

دوره 42، شماره 4، تابستان 1387

محمود صفارزاده؛ وحید ابوالحسن¬نژاد؛ امین میرزا بروجردیان