نویسنده = نژاد، خطیب الاسلام صد ر
تعداد مقالات: 1
1. فولاد آمیخته : اهمیت ، انواع و موارد مصرف

دوره 48، شماره 0، زمستان 1366

خطیب الاسلام صد ر نژاد