نویسنده = ��.��.��������������������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه

دوره 24، شماره 0، زمستان 1351

آ.آ.گووژدف؛ آ.آ.چیستیاکوف؛ آ.و.شوییک؛ رضا قریشی