نویسنده = �������������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی یک ایندیوسر صفحه صاف

دوره 57، شماره 0، بهار 1375

دکتر سید احمد نوربخش؛ مهندس وحید مهجوری