نویسنده = �������������� �������������� ��������
آمفیبل ها و پیروکسن ها جزیره هرمز

دوره 33، شماره 0، دی 1354

عبدالحسین فرقانی؛ هاشم فیاض؛ حسین معین وزیری؛ ابراهیم امین سبحانی