نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. آمفیبل ها و پیروکسن ها جزیره هرمز

دوره 33، شماره 0، زمستان 1354

عبدالحسین فرقانی؛ هاشم فیاض؛ حسین معین وزیری؛ ابراهیم امین سبحانی