نویسنده = شمسیان، مهندس علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان