نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

دوره 50، شماره 0، بهار 1369

دکتر حسین پناهنده؛ نوید مستوفی؛ محمد خشایار خشکبارچی