نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 5
2. واژه نامه مهندسی مکانیک (7) c تا carburetor

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

دکتر کاظم ابهری


4. واژه نامه مهندسی مکانیک (5)

دوره 46، شماره 0، بهار 1364

دکتر کاظم ابهری


5. واژه نامه مهندسی مکانیک

دوره 42، شماره 0، بهار 1360

دکتر کاظم ابهری