نویسنده = فریدون سرابی
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد

دوره 15، شماره 0، زمستان 1348

فریدون سرابی؛ شاپور مظفری


3. منشاء گرانیت ها (2)

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

فریدون سرابی


4. منشاء گرانیت های

دوره 9، شماره 0، زمستان 1346

Vladi Marmo؛ فریدون سرابی


5. ساختمان داخلی زمین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

فریدون سرابی