نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه دو مدل برای تعیین توزیع دما در خاک

دوره 52، شماره 0، تابستان 1371

منصور بهروزی لار


2. محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

دوره 50، شماره 0، بهار 1369

کاظم ابهری؛ منصور بهروزی لار؛ سید احمد شفیعی؛ هوشنگ عقابی