نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI)

دوره 45، شماره 0، زمستان 1362

جمشید عمیقیان؛ اعظم پورقاضی؛ محمد صادق کلاگر