نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 659-667

پرنا شبستری؛ محمدحسین کهائی