نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی)

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 611-617

آرش تعویقی؛ سعید افشارنیا؛ حسن منصف