نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 597-609

محمد توکلی بینا؛ مهدی سیرجانی؛ دانیال احمدی