نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388

امیر خیرآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سهیلا اصلانی؛ علی قربانی