نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388

مهدی موسوی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حمیدرضا بخشی


2. تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، بهار 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی