نویسنده = ������������ ��������
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

مهدی موسوی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حمیدرضا بخشی


تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی