نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

فرزاد چراغپور سماواتی؛ سید علی اکبر موسویان