نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

ناتاشا زمانی؛ اسدالله نورزاد؛ انوشیروان انصاری