نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ مصطفی سهرابی اطهر