نویسنده = امیرحسین توابی
ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

امیرحسین توابی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سیروس عسگری