نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

کارن ابری نیا؛ سکینه اورنگی