نویسنده = ������������������ �������� ������ ������
طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

کارن ابری نیا؛ محمد حسن نائی؛ یاسر تقی پور لاهیجانی