نویسنده = ������������������ �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

کارن ابری نیا؛ محمد حسن نائی؛ یاسر تقی پور لاهیجانی