نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

محمدحسن پنجه شاهی؛ حمیدرضا فلاحی