نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

احسان مینایی؛ محمود یحیائی