نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

سیدرسول میرقادری؛ شهاب الدین ترابیان