نویسنده = ������������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

محمود صفارزاده؛ هاشم مهرآذین؛ امین میرزابروجردیان