نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد علی موسویان؛ غلامحسین صدیفیان