نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

سیامک سراج زاده؛ علی کریمی طاهری؛ منصور نجاتی؛ جهاندار ایزدی؛ مهرداد فتاحی