نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی